BEDENKTERMIJN
– De bedenktermijn is wettelijk 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat je álle artikelen uit de bestelling hebt ontvangen.

– Tijdens de bedenktermijn kan je zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kan je de overeenkomst dus ‘ontbinden’ of ‘herroepen’. Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het gaat erom dat je binnen de termijn aan ons ondubbelzinnig kenbaar maakt dat je van de aankoop afziet.

– Je kan er ook voor kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dien je dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Dit is slechts anders als je de retour vooraf aanmeldt.

– De retour vooraf aanmelden kan via het mailen van het formulier of te bellen. Je krijgt dan een ontvangstbevestiging. Vanaf het moment dat je ons hebt laten weten van de koop af te zien, heb je vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren.

– Wees voorzichtig met de producten want, mocht er schade zijn ontstaan, dan ben je mogelijk aansprakelijk voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan.

– Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat je aangetoond hebt deze te hebben opgestuurd.

– De kosten voor retourzending zijn voor je eigen rekening.

– We betalen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de aankoop hebt gedaan (voor zover technisch mogelijk).

– Ons retouradres:

Collse Heide 58
5674 VN  Nuenen

Download hier het Herroepingsformulier